Camilleri-Onofri: botte da orbi, guanti di velluto